Thursday, July 9, 2009

Pengumpulan Data
 1. Ada pelbagai teknik tapi tidak janjikan kualiti dapatan kajian.

 2. Penyelidikan tindakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna

 3. Sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih

3 sebab perlu mencapai kualiti tinggi :
 1. Tanggungjawab kepada pelajar ( MENGAJAR ITU AMANAH )

 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain

 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat ( menambah ilmu pengetahuan ) dengan melakukan penyelidikan tindakan

Kriteria Kualiti • Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain

 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan

 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan


Kesahan : merujuk kepada kebenaran data dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji


Kebolehpercayaan : ketepatan data - masalah berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil. Sehubungan dengan itu untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu bertanya : 1. Adakah maklumat itu merupakan perwakilan tepat realiti?

 2. Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 Tahap Penyelidikan : 1. Mengenalpasti masalah

 2. Perancangan Tindakan

 3. Mengumpul Data

 4. Analisis Data

 5. Perancangan untuk tindakan seterusnya

Kuliah 7

Minggu Ke-7

Tarikh : 1 Jun 2009

Pembentangan Proposal Dari Kumpulan-Kumpulan Terpilih
Objektif :
 1. Pembentukan bagi pernyataan masalah
 2. Tujuan / Objektif / Persoalan Kajian

Aktiviti 3 : Berkumpulan

Proposal Kajian Tindakan

Seminar Pendidikan Serantau 2009

SEMINAR PENDIDIKAN SERANTAU KE-4 DAN PERTANDINGAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN NUSANTARA 2009
" KE ARAH KEUNGGULAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN"
18 - 21 MEI 2009
KLANA RESORT SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN
ANJURAN:FAKULTI PENDIDIKAN , UKM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNRI

Antara subtema bagi seminar serantau ini ialah :

 1. Budaya Penyelidikan dalam Institusi Pendidikan Tinggi
 2. Kepimpinan dan Pengurusan di Institusi Pengajian Tinggi
 3. Kualiti Penyelidikan di Institusi Pendidikan
 4. Bahasa dan Komunikasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 5. Kepelbagaian Kaedah dalam Penyelidikan Pendidikan
 6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Penyelidikan
 7. Inovasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 8. Hak Cipta dan Harta Intelek Produk Penyelidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
 9. Pembangunan Modal Insan Berteraskan Penyelidikan
 10. Amalan dan Isu Penyelidikan Pendidikan di Institusi Pendidikan Nusantara
 11. Penyelidikan Merentas Pelbagai Disiplin Ilmu
 12. Impak Penyelidikan dalam Amalan dan Dasar Pendidikan

Pada 18-21 Mei 2009, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaysia dengan kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universiti Nasional Riau Indonesia telah mengadakan Seminar Pendidikan Serantau kali ke-4 bertempat di Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan.

Majlis perasmian seminar ini yang dilangsungkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, YB Dato' Seri Khaled Nordin turut menyaksikan upacara menandatangani MoU antara UKM (diwakili Naib Canselor UKM) dengan UNRI (diwakili Timbalan Rektor II UNRI). Upacara ini disusuli pelancaran buku "Reformasi Pendidikan Serantau" dan penyampaian hadiah Pertandingan Penyelidikan Pendidikan Nusantara.

Pertandingan ini julung kali diadakan pada seminar ini dan kumpulan penyelidikan Dekan FPend UKM telah berjaya membawa pulang pingat emas.Seminar ini telah menerima sebanyak 117 penyertaan untuk pembentangan lisan dan 19 penyertaan poster. Pembentang terdiri daripada pensyarah dan dosen universiti-universiti di Malaysia dan Indonesia, para pendidik dan pelajar siswazah lanjutan.

Sebanyak 5 sesi selari diadakan di mana setiap sesi mengandungi 4 bilik pembentangan. Para pelajar DPLI ambilan Januari 2009 turut menjadi peserta seminar ini dan kami telah diberi tugas melaporkan kertas kerja yang telah dibentangkan untuk mengumpul resolusi yang berkaitan.

Kertas kerja yang dibentangkan dibahagikan kepada tema-tema tertentu dan terdiri daripada kajian-kajian eksperimental, tinjauan dan juga kajian tindakan. Walaupun kajian dan penyelidikan dilakukan di dua negara yang berbeza, dapat dilihat permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan adalah sama di kedua-dua negara, dan mungkin di negara-negara serantau yang lain.