Wednesday, May 6, 2009

Kuliah 2 : Pembahagian Kajian Tindakan

Kajian tindakan ini dapatlah di bahagikan kepada 4 jenis iaitu :
  1. Kajian guru secara individuKajian tindakan jenis ini hanya menumpukan kepada isu-isu di dalam kelas sahaja. Ini termasuk susun atur kelas, penglibatan pelajar di dalam kelas dan penggunaan alat bantu mengajar.
  2. Kajian secara kolaboratifKajian jenis ini pulan memfokuskan kepada isu-isu dalam beberapa kelas yang menghadapi masalah dan situasi yang sama.
  3. Kajian dalam sekolahKajian jenis ini agak luas sedikit kerana merangkumi isu-isu luar bilik darjah iaitu melibatkan isu-isu yang berlaku di sekolah.
  4. Kajian dalam daerahKajian ini melibatkan isu-isu seperti pencapaian akademik sekolah dan pengurusan organisasi beberapa buah sekolah yang berada dalam satu daerah. Kajian ini lebih kompleks berbanding ketiga-tiga kajian di atas.

No comments:

Post a Comment