Wednesday, May 6, 2009

Aktiviti 2 : Berkumpulan

KELEMAHAN

Antara kelemahan yang ketara dalam subjek kaedah mengajar pada semester lalu yang dapat dilihat adalah tidak pandai menyesuaikan penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) serta tidak mengaplikasikan teori Psikologi Pendidikan dalam kaedah mengajar.

PENAMBAHBAIKAN

Penambahbaikan yang dirancang adalah :
  1. Merancang lebih awal langkah-langkah dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)serta bilakah masa yang sesuai akan digunakan Bahan Bantu Mengajar
  2. Guru harus lebih kreatif supaya Bahan Bantu Mengajar lebih berkesan
  3. Memahami konsep sesuatu teori dengan lebih mendalam dan menyesuaikan penggunaannya di dalam bilik darjah

MATLAMAT

Matlamat umum adalah untuk menjadikan BBm lebih berkesan serta dapat dapat menyesuaikan penggunaannya ketika proses P&P. Selain itu adalah untuk memastikan agar penggunaan teori pembelajaran dapat dilaksanakan.

OBJEKTIF

  1. Pelajar mudah memahami kandungan pembelajaran.
  2. Dapat mengaplikasikan teori psikologi dalam bilik darjah.

PELAN TINDAKAN

  1. Langkah-langkah yang diambil:
    Menyediakan RPH dengan lebih tersusun dan terancang lebih awal.
  2. Mendapatkan maklum balas daripada pelajar tentang bahan bantu mengajar yang disediakan.
  3. Memantau dari masa ke masa perubahan tingkah laku pelajar sebelum, semasa, dan selepas sesuatu teori dijalankan

No comments:

Post a Comment