Wednesday, May 6, 2009

Aktiviti 1 : Individu

Dari Program BIG II yang telah saya ikiuti, saya dapati beberapa kelemahan diri saya perlu diperbaiki segera.

Masalah : Kurang pengalaman dalam pengurusan kepimpinan dan kurang keyakinan diri.

Penambahbaikan :

  1. Berusaha untuk menambah pengalaman dalam pengurusan kepimpinan dan melihat kepada cara pengurusan yang cemerlang.
  2. Meningkatkan keyakinan diri dari masa ke semasa dan menonjolkan diri dalam sesuatu aktiviti.
  3. Tegas dan efektif dalam pengurusan kumpulan dan sentiasa berusaha membentuk kumpulan yang terbaik untuk bersaing dengan kumpulan lain.

Pelan Tindakan

Matlamat : Mengenalpasti masalah dan kelemahan yang ada dalam diri serta menerapkan sifat jatidiri sebagai seorang guru di dalam diri.

Matlamat :
· Dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam sesuatu organisasi.
· Dapat memimpin diri sendiri menjadi seorang yang berdisiplin dan menepati masa.
· Meningkatkan keyakinan di dalam diri
· Mengatasi masalah dengan berkesan dan memperbaiki kelemahan diri.

Langkah-langkah:

  • Merancang setiap aktiviti serta tugasan yang diterima dan menyelesaikan tugasan yang diberikan dalam jangkamasa yang diberikan.
  • Sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang tanggungjawab yang dimiliki dan menjadikan sesuatu tugasan sebagai amanah yang harus dilaksanakan.
  • Memupuk sikap percayakan diri dan orang lain serta sentiasa berfikiran positif.
  • Melakukan refleksi kendiri serta melalui pendapat dan pandangan orang lain. Mengubah dan memperbaiki setiap kekurangan yang dikenalpasti.

No comments:

Post a Comment