Tuesday, May 12, 2009

Aktiviti 1 : Kuliah 3(Berkumpulan)

Nyatakan lapan sebab kenapa ada orang yang menentang perubahan

1) Tidak akan melakukan apa yang biasa dilakukan
2) Beranggapan perubahan tidak membawa faedah
3) Perubahan memerlukan masa yang panjang
4) Tidak bersedia menerima perubahan
5) Perubahan berlaku secara mendadak atau tiba-tiba ( kejutan budaya)
6) Tidak menepati kehendak diri
7) Tidak yakin dengan perubahan yang berlaku
8) Tiada ilmu terhadap sesuatu perubahan

Cara Penyelesaian

1) Kenalpasti apa yang patut dilakukan
2) Kaji selidik sesuatu perubahan
3) Ambil masa untuk menerima sesuatu perubahan
4) Membuat perubahan secara beransur-ansur
5) Berbincang dan mencari kata sepakat dalam membuat sesuatu perubahan
6) kenalpasti apa kehendak diri
7) Melihat perubahan dari segi positif

No comments:

Post a Comment